OLIVIA CROMWELL LÖNNROTH

Jurist

Olivia Cromwell Lönnroth har, med sin breda kompetens, den erfarenhet som krävs för att driva omfattande juridiska processer inom mark- och miljörätt. Som juridiskt ombud är hon lösningsorienterad och alltid sätter klientens intressen i främsta rummet. Hon drivs av att möta nya utmaningar och bidra till praxisutveckling genom sitt deltagande i domstolsförhandlingar.

Olivia Cromwell Lönnroth kommer närmast som tjänsten som kammarrättsfiskal vid Kammarrätten i Göteborg. Dessförinnan var hon verksam vid den affärsjuridiska advokatbyrån WERKS samt vid Mark- & Miljörättsbyrån. Olivia Cromwell Lönnroth har även genomgått notarietjänstgöring vid Varbergs tingsrätt. Hon har ett särskilt intresse för miljörätt samt fastighetsrätt. Olivia Cromwell Lönnroth har en juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där hon fördjupade sig inom tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Under sin studietid var Olivia verksam som praktikant och sedermera konsult vid den juridiska avdelningen på United Nations Environment Programme (UNEP) i Geneve, Schweiz, där Olivia även är uppvuxen.

Som jurist ingår Olivia Cromwell Lönnroth i advokatbyråns mark- och miljörättsgrupp och är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden.

UTBILDNING

Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

SPRÅK

Svenska
Engelska
Franska

OLIVIA CROMWELL LÖNNROTH

Jurist
olivia.cromwell.lonnroth@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 03 31

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt