MAX FRANZÉN

Jurist

Max, med glimten i ögat, är lyhörd, engagerad och målmedveten. Tillsammans med Mark- & Miljörättsbyråns omfattande erfarenhet och väl beprövade arbetsmetoder ser han till att du känner dig väl omhändertagen genom hela den juridiska processen. Oavsett om det gäller en ansökan om en strandskyddsdispens eller ett överklagat bygglov, kommer Max att vägleda dig genom hela processen på ett tryggt och smidigt sätt. Max, som på fritiden intresserar sig för flugfiske, är en glad tävlingsperson som dessutom brinner för relationer och möten med människor.

Max Franzén har en juristexamen från Stockholms universitet, med särskild inriktning mot såväl miljörätt som EU-rätt och folkrätt. Max har ett genuint intresse för konflikterna mellan de olika intressena inom egendomsskyddet respektive miljöskyddet, samt den enskildes rättsställning i fråga om strandskydd, områdesskydd, Natura-2000, m.m. Han har bland annat författat ett examensarbete om förhållandet mellan rätten till ersättning vid inskränkningar i pågående markanvändning och fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen. Innan hans nuvarande tjänst tjänstgjorde Max som legal intern på advokatbyrån inom ramen för sin utbildning.

Som biträdande jurist ingår Max Franzén i advokatbyråns mark- och miljörättsgrupp och är verksam inom advokatbyråns samtliga verksamhetsområden. Han utbildar sig kontinuerligt för att följa den senaste utvecklingen av praxis och lagstiftning på området.

UTBILDNING

Juristexamen, Stockholms universitet
Miljövetenskap, Göteborgs universitet
Advokatetik och god advokatsed, Sveriges advokatsamfund

SPRÅK

Svenska
Engelska

MAX FRANZÉN

Jurist
max.franzen@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 03 31

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt