JORUNN GÖRANSSON

Jurist

Jorunn är en energifylld och glad person som alltid behåller lugnet i stormen. Att hon dessutom är noggrann och effektiv skadar inte i rollen som jurist. Vid sidan av sitt dagliga arbete som ombud, sköter Jorunn det mesta när det kommer till ärendeplanering på advokatbyrån. Jorunn är en genuin lagspelare med mål i sikte, som vid sidan av sitt arbete på advokatbyrån spelar innebandy på elitnivå.

Jorunn Göransson har en juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med särskild inriktning inom miljörätt. Inom ramen för sin examen har hon bland annat fördjupat sig inom internationell miljörätt vid University of Nairobi i Nairobi, Kenya. Vid sidan av sin juristutbildning har Jorunn tjänstgjort såväl som legal intern som legal trainee på advokatbyrån. Jorunn Göransson ingår i advokatbyråns mark- och miljörättsgrupp och arbetar med mål och ärenden inom samtliga rättsområden som advokatbyrån specialiserar sig inom. Hon har en särskild fördjupning inom art- och strandskyddsfrågor samt konstitutionell rätt, vidareutbildar sig kontinuerligt inom advokatbyråns specialistområden och följer ständigt utvecklingen inom samtlig mark- och miljörättslig reglering och rättspraxis.

I syfte att komplettera sin juristexamen, har Jorunn Göransson bland annat utbildat sig inom klimatologi vid Institutionen för geovetenskap, Göteborgs universitet.

UTBILDNING

Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Internationell miljörätt, University of Nairobi, Kenya
Klimatologi, Göteborgs universitet
Advokatetik och god advokatsed, Sveriges advokatsamfund

SPRÅK

Svenska
Engelska

JORUNN GÖRANSSON

Jurist
jorunn.goransson@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 89 96

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt