JOHN ERIKSSON NÄTTERLUND

Jurist

John, vårt senaste stjärnskott, har ett brinnande intresse för att driva rättsutvecklingen framåt och att aktivt vara en del av detta. Han gillar utmaningar och särskilt att hantera juridiskt komplicerande frågeställningar. Miljörätt liksom processrätt är de rättsområdena som han brinner allra mest för. En av hans starka sidor är att han kan behålla lugnet när det blåser som mest, vilket är en klar styrka i domstolsförhandlingar. Innan han kom till advokatbyrån arbetade han inom ett internationellt logistikföretag, vilket har bidragit till att John har fått en välutvecklad servicekänsla och god inblick i förtroendebyggande klientrelationer.

John Eriksson Nätterlund kommer närmast från tjänsten som legal trainee på advokatbyrån. Han har juristutbildning från Göteborgs Handelshögskolan, där han bland annat har fördjupat sig inom miljörätt, kommersiell avtalsrätt samt förvaltningsrätt. Hans examensarbete har handlat om riksintressen och samerätt. John har därutöver ett särskilt intresse för miljöskador och fastighetsrättsliga frågeställningar. John Eriksson Nätterlund ingår i advokatbyråns mark- och miljörättsgrupp och är verksam inom advokatbyråns samtliga verksamhetsområden.

UTBILDNING

Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Advokatetik och god advokatsed, Sveriges advokatsamfund

SPRÅK

Svenska
Engelska

JOHN ERIKSSON NÄTTERLUND

Jurist
john.natterlund@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 09 88

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt