ELIN JÖRLIDEN

Jurist

Elin är en varmhjärtad skåning som är mån om att varje klient vi möter ska känna sig värdefull och unik. Hon värdesätter klientrelationer och har ett starkt personligt engagemang för att hitta de bästa lösningarna i varje enskilt ärende. Hennes målsättning är att de klienter hon arbetar med ska bli mer är nöjda med de tjänster som levereras. Elin är mycket målinriktad och siktar alltid högt, såväl på sitt arbete som på sin fritid i tävlingar på nationell nivå tillsammans med sin treåriga Shetland sheepdog Valle.

Elin Jörliden kommer närmast från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där hon har fördjupat sig inom miljörätt och förvaltningsrätt. Hon har även tjänstgjort vid Örebro tingsrätt, där hon har fått utföra sedvanliga arbetsuppgifter för en notarie. Dessförinnan, under studietiden, arbetade hon på Advokatbyrån Setterwalls i Göteborg med bolags- och avtalsrelaterade frågeställningar. Elin Jörliden ingår i advokatbyråns mark- och miljörättsgrupp och arbetar med mål och ärenden inom advokatbyråns samtliga verksamhetsområden. 

Vid sidan av juristutbildningen har Elin fördjupat sig inom miljöpolitik för att få en större förståelse för miljölagstiftningens tillämpning. Hon utbildar sig dessutom kontinuerligt inom de områden som hon är verksam inom, för att hålla sig à jour med den senaste rättsutvecklingen.

UTBILDNING

Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Miljöpolitik, Mittuniversitetet
Advokatetik och god advokatsed, Sveriges advokatsamfund

SPRÅK

Svenska
Engelska

ELIN JÖRLIDEN

Jurist
elin.jorliden@mmbyran.se
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt