Andrea Hansen

Legal Trainee

Andrea är en glad tävlingsmänniska, som tidigare tävlade i hästhoppning i bl.a. Östersund, där hon är född och uppvuxen. Hon är en noggrann och ansvarstagande person, som är mån om att hennes arbete håller hög kvalitet. Andrea har ett väldigt trevligt bemötande, som uppskattas av både kollegor och klienter.

Andrea Hansen kommer närmast från Handelshögskolan vid Göteborg universitet, där hon för närvarande befinner sig i slutskedet av juristprogrammet. Vid sidan av sitt arbete som legal trainee skriver hon sitt examensarbete inom miljörätt. Hon har läst fördjupningskurser i bland annat förvaltningsprocessrätt, ersättningsrätt och miljörätt. Andrea har ett särskilt intresse för de intresseavvägningar som görs på miljörättens område, exempelvis vid tillståndsprövningar, samt frågor som rör biologisk mångfald. Dessförinnan tjänstgjorde hon som handläggare på Migrationsverket och arbetade med asylfrågor.

Som legal trainee ingår Andrea Hansen i advokatbyråns mark- och miljörättsgrupp och assisterar de verksamma juristerna i mål och ärenden inom byråns samtliga verksamhetsområden.

UTBILDNING

Juridikstudier, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

SPRÅK

Svenska
Engelska

Andrea Hansen

Legal Trainee
andrea.hansen@mmbyran.se
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt