Ideella engagemang

Organisationer som Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån stödjer ekonomiskt

Vi på Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån tycker att det är viktigt att stödja goda krafter i samhället. Därför väljer vi att varje år avsätta medel till organisationer som ägnar sig åt arbete som ligger oss extra varmt om hjärtat. Till Svenska Djurambulansen är vi permanenta givare och däröver ger vi alltid en summa till den eller de organisationer vi vill uppmärksamma särskilt just det året.

 

Wayo Wayo Kibra

Vi på Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån brinner extra mycket för barn som är särskilt utsatta. Därför har vi valt att vara företagssponsor för organisationen Wayo Wayo Kibra, som stöttar barn och ungdomar i slumområdet Kibera, utanför Nairobi i Kenya. Advokatbyrån har under året bidragit med ekonomiskt stöd till Wayo Wayo Kibras verksamhet och därigenom skänkt fortsatt hopp för framtiden.

För att ge barn och ungdomar i området ett roligt och meningsfullt sammanhang att tillhöra håller volontärledarna i den lokala organisationen Wayo Wayo Kibra i fotbolls- och hopprepsträningar fyra vardagseftermiddagar i veckan samt både lördagar och söndagar. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har mottagit ett tack-brev från den lokala organisationens ledning i Kibera, samt ett brev från Sveriges representanter, där det beskrivs vart bidraget har gått till. Se mer https://www.facebook.com/wayowayokibra/.

Kibra barn

Svenska djurambulansen

Svenska Djurambulansen är en ideell förening som grundades 2008. Föreningen drivs med tanken att inget djur ska behöva lida och transporterar skadade eller sjuka djur till veterinär eller annan lämplig instans. Djurambulansen rycker ut så snart de blir kontaktade av någon som funnit ett skadat eller avlidet djur och samarbetar med ett flertal djursjukhus. För djur och djurägare är det helt gratis att åka med Svenska Djurambulansen.

I dagsläget finns fyra djurambulanser, varav två i Västra Götalands län och två i Stockholms län. Ambulansförarna arbetar ideellt, utan ersättning, och verksamheten är helt beroende av stödmedlemmar, donationer, sponsorer och gåvor eftersom föreningen inte får några statliga bidrag. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är stolta silversponsorer till Djurambulansen och bidrar varje år med en fast summa för att drömmen om en rikstäckande verksamhet i framtiden ska kunna förverkligas. Se mer: www.svenskadjurambulansen.se

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention kämpar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Organisationen finns både i Sverige och runt om i världen. Det nationella arbetet är inriktat på lokala verksamheter med allt från läxläsning, insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan. Ute i världen finns Rädda Barnen på plats med akuta livräddande insatser i katastrof- och krigssituationer samtidigt som organisationen också arbetar med att på lång sikt ge utsatta barn en bättre framtid.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån brinner för barns rättigheter och har i år valt att stödja Rädda Barnens viktiga arbete. Vi drömmer om en värld där inget barn ska behöva uppleva våld, kränkningar och utsatthet. Se mer: www.raddabarnen.se

Min stora dag

Tusentals barn i Sverige är drabbade av allvarliga sjukdomar och diagnoser som gör att livet inte set ut som för de flesta av oss. Många tillfrisknar aldrig helt och lever med en sjukdom eller diagnos som kanske inte syns på utsidan, men ändå gör ont och försvårar livet på olika sätt. Min Stora Dag är den enda rikstäckande organisationen som gör skillnad i vardagen för dessa barn. Genom samarbete med samtliga sjukhus i Sverige, arbetar Min Stora Dag för att alla mellan fyra och arton år ska få något att längta till, uppleva och minnas. Det är alltid barnets egen fantasi, glädje och önskningar som styr varje individuell Stor Dag.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har i år valt att stödja Min Stora Dags fantastiska arbete med att få varje barn att känna sig speciellt. Vi önskar att alla barn ska ha någonting att längta till eller minnas med glädje, när sjukhusdagarna är långa och behandlingarna tuffa. Se mer: www.minstoradag.org

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt