Kontakt

Vi finns för dig i hela landet

Vi är verksamma såväl i storstäderna med omnejd såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, som på mindre orter i bland annat Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, Värmlands län samt norra delar av Sverige. Många av våra uppdrag finns i skärgården eller vid sjöar och vattendrag.

Vi sitter i trevliga kontorslokaler i centrala Göteborg, men har även ett möteskontor i Stockholm, där vi tar emot våra klienter för möten. Många gånger inleder vi vårt klientsamarbete med ett besök på plats, då vi även företar syn på fastigheten. I andra fall påbörjar vi ett uppdrag med en genomgång av ärendet på kontoret eller via ett telefonsamtal. När det av praktiska skäl inte finns möjlighet att besöka fastigheten, använder vi oss av bilder, kartor, filmer, flygfoton och webbaserade lösningar.

TitleAddress Description
Mark- & Miljörättsbyrån
Kungsgatan 46, 411 15 Göteborg, Sweden

Specialister inom mark- och miljöjuridik

Mark- & Miljörättsbyrån
Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm, Sweden

Specialister inom mark- och miljöjuridik

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning

Vi är en tillgänglig byrå, som finns där för alla som är i behov av juridisk rådgivning inom mark- och miljö. Man ska alltid kunna vända sig till oss antingen via e-post och telefon, eller komma förbi oss på en kopp kaffe för att diskutera sitt ärende. Såväl smått som stort. Även när det brådskar. Har du ingen tid inbokad och önskar att få träffa oss redan idag? Ingen fara, hör av dig så löser vi det. Varmt välkommen till oss!

Ska du bygga och står i begrepp att ansöka om förhandsbesked, bygglov eller strandskyddsdispens? Eller du kanske undrar hur du kan påverka kommunens arbete med detaljplaneläggning? Har du haft oturen att drabbas av miljöskada eller markintrång och undrar hur du ska gå vidare med ersättning? Önskar du få klarhet i fastighetsgränser inför en eventuell avstyckning eller klyvning? Eller har det uppkommit oenigheter i er samfällighet, eller frågor om servitut?

Har du några funderingar kring just ditt ärende, som rör mark- och miljö; såsom miljörätt, plan- och byggrätt eller ärenden enligt fastighetsbildningslagen? Vi hjälper dig att reda ut hur du på bästa sätt kan driva din talan, och kan många gånger föreslå alternativa tillvägagångssätt. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort vi kan!

KONTAKTA OSS

Kontakt