Kontakt

Vi finns för dig i hela landet

Vi är verksamma såväl i storstäderna med omnejd såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, som på mindre orter i bland annat Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, Värmlands län samt norra delar av Sverige. Många av våra uppdrag finns i skärgården eller vid sjöar och vattendrag.

Vi sitter i trevliga kontorslokaler i centrala Göteborg, men har även ett möteskontor i Stockholm, där vi tar emot våra klienter för möten. Många gånger inleder vi vårt klientsamarbete med ett besök på plats, då vi även företar syn på fastigheten. I andra fall påbörjar vi ett uppdrag med en genomgång av ärendet på kontoret eller via ett telefonsamtal. När det av praktiska skäl inte finns möjlighet att besöka fastigheten, använder vi oss av bilder, kartor, filmer, flygfoton och webbaserade lösningar.

Title Address Description
Mark- & Miljörättsbyrån
Kungsgatan 4, 411 19 Göteborg, SwedenSpecialister inom mark- och miljöjuridik
Mark- & Miljörättsbyrån
Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm, Sweden

Specialister inom mark- och miljöjuridik

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning

Vi är en specialiserad advokatbyrå som erbjuder juridisk rådgivning inom mark- och miljö. Man når oss allra enklast genom att skicka e-post eller fylla i formuläret. Varmt välkommen till oss!

Ska du bygga och står i begrepp att ansöka om förhandsbesked, bygglov eller strandskyddsdispens? Eller du kanske undrar hur du kan påverka kommunens arbete med detaljplaneläggning? Har du haft oturen att drabbas av miljöskada eller markintrång och undrar hur du ska gå vidare med ersättning? Önskar du få klarhet i fastighetsgränser inför en eventuell avstyckning eller klyvning? Eller har det uppkommit oenigheter i er samfällighet, eller frågor om servitut?

Har du några funderingar kring just ditt ärende, som rör mark- och miljö; såsom miljörätt, plan- och byggrätt eller ärenden enligt fastighetsbildningslagen? Vi hjälper dig att reda ut hur du på bästa sätt kan driva din talan, och kan många gånger föreslå alternativa tillvägagångssätt. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort vi kan!

KONTAKTA OSS

För närvarande har vi fulltecknat och tar endast emot förfrågningar om strandskydd.
För övriga ärenden välkommen att kontakta oss senare.

Kontakt