Vattenkraft

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att arbeta med vattenrätt. Våra jurister har kunskap om vattenmål och bistår advokatbyråns klienter med bland annat juridisk rådgivning, rättsutredningar och biträde inför domstolsförhandlingar.

Energi från vattenkraft är det överlägset största förnybara energislaget inom EU. Vattenkraft är den enda förnybara energikällan som lagrar energi och står för nästan hälften av elen som produceras i Sverige.

Trots sina goda egenskaper är vattenkraft förknippad med en rad problemområden; såsom torrläggande av delar av vattendrag, hinder för fisk och andra djur att simma förbi, kraftverkets turbiner som dödar förbipasserade fiskar, uteblivna naturliga översvämningar som är nödvändiga för många strandnära arter, liten elproduktion men stor skada i naturen. Särskilt de små vattenkraftverken som ger relativt liten mängd energi har på senare år ifrågasatts.

I samband med utbyggnad och bevarande av vattenkraft uppstår således ett flertal frågor som ställer krav på rättsliga överväganden. Inte sällan bottnar frågorna i den tydliga intressekonflikten mellan vattenkraftens låga inverkan på det nationella och globala klimatet och miljön, och dess betydande inverkan på den lokala miljön intill kraftverken. Handläggningen av mål rörande vattenkraft pågår ofta under lång tid. Rådighet, utbyggnadsvitsord och skadereglering är axplock av de frågor som behöver behandlas.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt