Förhandlingar

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i förhandlingar inom samtliga verksamhetsområden. Våra jurister är lyhörda, lösningsorienterade och sätter klienten i första rummet. Advokatbyrån kan bistå med juridisk rådgivning och biträde i samtliga förhandlingar.

För att lösa dispyter och meningsskiljaktigheter mellan parter, såväl mellan enskilda som när kommun eller myndighet är part, krävs i regel att de inblandade förhandlar med varandra. Förhandlingar kan ske muntligen eller via skriftväxling och syftar till att nå en fungerande överenskommelse eller fatta ett regelrätt beslut. I mark- och miljörättsliga tvister krävs god kunskap om tillämpliga regelverk samt förmåga att granska och analysera olika lösningar ur såväl ett juridiskt som miljömässigt perspektiv.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt