Miljöbrott

Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att biträda verksamhetsutövare vid denna typ av ärenden. Våra jurister kan erbjuda expertis såväl vid åtalsanmälan som inför stående åtal och förhandlingar i domstol.

Den 1 januari 2007 trädde nya straffbestämmelser i miljöbalken (1998:808) i kraft. Brott mot områdesskydd, artskyddsbrott, miljöfarlig kemikaliehantering, otillåten miljöverksamhet och nedskräpning är alla exempel på miljöbrott. Under 2015 anmäldes cirka fyra tusen miljöbrott till polisen och Åklagarmyndigheten och en märkbar trend är den särskilda ökningen av åtal om företagsbot. Såväl enskilda personer som företag kan drabbas av straffpåföljder. Det är därmed av vikt att relevant juridisk expertis anlitas i ett tidigt stadium, som kan avgöra om händelsen kommer att leda till en åtalsanmälan för miljöbrott, om åtal kommer att väckas av en miljöåklagare eller om ärendet kommer att läggas ner.

Jorunn Göransson

Jurist

jorunn.goransson@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 89 96

Max Franzén

Jurist

max.franzen@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 03 31

GIEDRE JIRVELL

Jurist

giedre.jirvell@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 88 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt