Förorenade områden

Förorenad mark och miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred erfarenhet av att biträda såväl stora som små verksamhetsutövare och fastighetsägare i alla former av ärenden som rör förorenad mark. Vi kan erbjuda heltäckande rådgivning kring föroreningar och efterbehandlingsansvar. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har även, på uppdrag av regeringen och Naturvårdsverket, bidragit till att ta fram en rapport om efterbehandling av förorenade områden.

Ansvaret för efterbehandling av förorenade mark- och vattenområden har fått allt större fokus såväl inom ramen för tillståndsprövningar som tillsynsärenden. Förelägganden om efterbehandling har blivit allt mer vanligt i takt med att tillsynsmyndigheterna har intensifierat sitt arbete. Ansvarsfrågorna är oftast komplicerade, då såväl tidigare som nuvarande verksamhetsutövare, liksom fastighetsägare konkursbo och nyttjanderättshavare kan bli efterbehandlingsansvariga. Det är därtill inte alltid lätt att upptäcka att mark har blivit förorenad och i många fall uppdagas inte problemet förrän någon form av verksamhet, oavsett storlek, har påbörjats. Det är således av vikt att det inför ett fastighetsförvärv med risk för föroreningar görs en grundlig ansvarsutredning.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt