Avfall

Avfall och miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har omfattande erfarenhet av att hantera samtliga frågor kopplade till avfall och återvinning och kan bistå med kunskap och adekvat juridisk rådgivning inom detta rättsområde.

Avfallshantering och återvinning har fått allt större fokus i samhället inte minst med anledning av de ekonomiska möjligheter och miljöproblem som det är kopplat till. Regelverket som berör avfall och återvinningsfrågor, såsom deponering, förbränning, renhållning, tillhör bland de mest komplicerade rättsområdena inom miljörätten, varför det är av stor vikt att verksamhetsutövare är väl insatta i regelkomplexet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt