Inskrivningsärenden

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande och mångårig kunskap inom alla former av inskrivningsärenden och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen. Det förekommer att inskrivning sker på ett felaktigt sätt, som föranleder behov av ett överklagande till överinstans. Advokatbyråns har god erfarenhet av att hantera överklaganden i inskrivningsärenden, samt vunnit bifall för sina klienter.

I inskrivningsärenden sker registrering av fastighetsanknuten information. Det kan bland annat röra sig om lagfart, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, ärenden om inteckning, övrig inskrivning eller anteckning. Det är fastighetsägarna som är sökanden, men i många fall ansvarar ombud för att ta fram ansökan och överlämnandet till inskrivningsmyndigheten.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt