Fastighetsreglering

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande och mångårig kunskap om fastighetsreglering och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen.

I en fastighetsreglering kan exempelvis en hel, eller delar av, en fastighet föras över från en fastighet till en annan. Utöver detta kan servitut och marksamfälligheter skapas, ändras eller tas bort. Fastighetsregleringar utgör således ett verktyg för ombildning av bestående fastigheter och kan även under vissa förutsättningar användas för att tvångsvis överföra mark genom en form av privat expropriation. Överlåtelser mellan olika fastigheter vid fastighetsbildning är också undantagna från stämpelskatt.

Regelverket kring fastighetsbildning är mycket omfattande och komplicerat. Det är därför av stor vikt att de som avser att inleda en sådan process är väl insatta i de juridiska förutsättningarna.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt