Ersättningsfrågor

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred erfarenhet av ersättningsrättsliga frågor samt kan bistå klienter med kvalificerad juridisk rådgivning och agera som ombud i alla typer av ärenden kopplade till ersättning.

I fastighetsbildningsärenden är frågan om och i så fall hur omfattande ersättning som ska utgå på grund av den vidtagna åtgärden central. Som huvudregel tillämpas fastighetsbildningslagens (1970:988) och expropriationslagens (1972:719) bestämmelser vid sidan av varandra, vilket ofta resulterar i komplicerade och omfattande ersättningsberäkningar.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt