Tomträtt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred kunskap om alla former av tomträttsärenden och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen.

De som bor på en fastighet som omfattas av tomträtt hyr marken runt sitt hus av tomträttshavaren genom att betala en årlig tomträttsavgäld med oförändrat belopp under en begränsad period, vanligtvis 10 till 20 år. Fastighetsägaren kan sedan träffa nytt avtal med tomträttsinnehavaren minst ett år i förväg innan utgången av den aktuella avgäldsperioden. I de fall en överenskommelse inte kan träffas kan den part som vill ändra avgälden väcka talan vid mark- och miljödomstolen. Detta senast ett år före tidpunkten för omreglering.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt