Arrende

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred kunskap om arrendefrågor samt kan bistå klienter med kvalificerad juridisk rådgivning och agera som ombud i alla typer av mål och ärenden kopplade till arrende.

Arrende är nyttjanderätt, som kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, anläggnings- eller lägenhetsarrende. Det som avgör vilket arrendeslag upplåtelsen ska räknas till är hur jorden ska användas.

I jordabalken återfinns bestämmelser om besittningsskydd, uppsägning, rätt till förlängning av arrendeavtalet, underhåll och nybyggnad, förköpsrätt, avräkning, syn m.m. Regelverket är tämligen komplext och tvister avseende arrenden tenderar att bli komplicerade. Det kan därför vara klokt att anlita en jurist i ett tidigt skede, för att förebygga en eventuell framtida tvist. Tvister avseende arrende avgörs i Arrendenämnden.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt