Vattenkraft

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har kunskap om att hantera vattenkraftsmål och kan erbjuda klienter heltäckande rådgivning och tjänster som ombud i denna typ av ärenden.

Vattenkraften svarar idag för cirka 45 procent av Sveriges elproduktion. Detta gör vattenkraften till den största förnybara energikällan i Sverige. Vattenkraften är främst reglerad i 11 kap. miljöbalken (1998:808) men det finns även bestämmelser i 4 kap. om nationalälvar, 26 kap. om tillsyn samt 2 kap. vilket inhyser de allmänna hänsynsreglerna. Utöver detta finns bestämmelser i 1983 års vattenlag kvar i den särskilda lagen om vattenverksamheter (1998:813). I samband med vattenkraftsutbyggnader kan ett stort antal miljörättsliga frågor bli aktuella. Detta innebär att denna typ av ärenden ofta kräver omfattande och komplicerade utredningar kring bland annat rådighet, fallhöjd, markanskaffningsbehov och skadereglering. I många fall förordnar domstolarna om prövotider inom vilket skadorna ska utredas och bestämmas. Med hänsyn till detta är det av stor vikt att verksamhetsutövare som avser att bygga ut eller starta ny vattenverksamhet har erforderlig juridisk kunskap.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt