Vågkraft

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har erfarenhet och specialkunskap kring hantering av alla former av förnyelsebara energikällor och biträder såväl verksamhetsutövare som andra organisationer, företag eller individer i frågor rörande vågkraftsanläggningar.

Vågkraft utgör en relativt ny förnybar energikälla där vattnets rörelser utnyttjas för att omvandla vågornas energi till elektricitet. Eftersom vågkraft, liksom exempelvis vindkraft, tar mycket vattenområden i anspråk och även påverkar djurs levnadsmönster är det viktigt att uppförandet av dessa kraftverk görs på ett korrekt sätt. Uppförande och drift av vågkraftverk utgör även miljöfarlig verksamhet, som i regel kräver tillstånd enligt miljöbalken (1998:808).

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt