Kärnkraft

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har kunskap om att hantera kärntekniska frågor och kan bistå klienter med både rådgivning och framträda som ombud vid prövningar.

Kärnkraft har länge utgjort ett stort bidrag till Sveriges energiförsörjning men efter folkomröstningen i kärnkraftsfrågan år 1980 uttalade riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Efter detta riksdagsbeslut har kärnkraftsfrågan utretts ett flertal gånger inom ramen för det statliga utredningsväsendet och föranlett ett flertal riksdagsbeslut.

Det är alltid den som driver en kärnteknisk anläggning som har det fulla ansvaret för att den är säker och att personalen och omgivningen skyddas mot strålning. Strålskyddsmyndigheten ansvarar dock för att ställa krav på säkerheten och följa upp att de som driver kärntekniska anläggningar uppfyller kraven och tar sitt ansvar. Detta kan röra allt från strålsäkerhet inne i kraftverket och i dess omgivning, transport och förvaring av radioaktivt avfall, utsläpp och krisberedskap.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt