Välkomnar jur. kand. Erik Stark

Mark- & Miljörättsbyrån välkomnar varmt jur. kand. Erik Stark, som har anslutit sig till vårt team. Erik Stark kommer närmast från ett par års arbete vid en kommunal lantmäterimyndighet, där han har arbetat med samtliga ärendetyper och deltagit som företrädare för...

Företagssponsor för Wayo Wayo Kibra

Vi på Mark- & Miljörättsbyrån brinner extra mycket för barn som är särskilt utsatta. Därför har vi valt att vara företagssponsor för organisationen Wayo Wayo Kibra, som stöttar barn och ungdomar i slumområdet Kibera, utanför Nairobi i Kenya. Byrån har under året...

Glad Påsk

Glad Påsk – önskar vi på Mark- & Miljörättsbyrån!

Välkomnar Andrea Hansen

Vi välkomnar varmt Andrea Hansen, som har anslutit sig till vårt team. Andrea kommer den närmaste tiden att tjänstgöra som legal intern på byrån. Andrea Hansen läser just nu termin 8 på juristprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg. Vid sidan av sitt arbete läser...

Idén bakom grundandet av Mark- & Miljörättsbyrån

”Idén om att grunda Mark- & Miljörättsbyrån kom i skålande stund på nyårsafton 2013. Där och då bestämde jag mig för att starta egen verksamhet, efter att i flera år ha arbetat med mark- och miljörätt såväl på nationell som global nivå. Åren på Miljödepartementet,...

Mark- & Miljörättsbyrån firar 5 år!

När vi grundade Mark- & Miljörättsbyrån tänkte vi annorlunda. Nu, fem år senare, tänker vi fortfarande likadant! Vi har haft modet att starta byrån utan någon egentlig erfarenhet från advokatbranschen. Vi har alltid gått vår egen väg och inte sneglat på...
Kontakt