Välkomnar Lisa Hammarlund

Vi välkomnar varmt Lisa Hammarlund, som har anslutit sig till vårt team. Lisa Hammarlund studerar juridik vid Lunds universitet och läser för närvarande en fördjupningskurs i internationell miljörätt. Lisa har ett särskilt intresse för naturskydd, efterbehandling av...

läs mer

Får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har under april-maj månader åstadkommit meddelat prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i inte mindre än fem mål, varav ett miljömål och fyra mål enligt plan- och bygglagen. Byråns jurister strävar...

läs mer

Företagssponsor för Wayo Wayo Kibra

Vi på Mark- & Miljörättsbyrån brinner extra mycket för barn som är särskilt utsatta. Därför har vi valt att vara företagssponsor för organisationen Wayo Wayo Kibra, som stöttar barn och ungdomar i slumområdet Kibera, utanför Nairobi i Kenya. Byrån har under året...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt