Inträdet i Sveriges advokatsamfund

Grundaren av Mark- & Miljörättsbyrån, jur.kand. Giedre Jirvell, har den 13 juni 2019 beviljats inträde som medlem i Sveriges advokatsamfund. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är under namnändring hos Bolagsverket och kommer att i närtid omvandlas till...

läs mer

Får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har under april-maj månader åstadkommit meddelat prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i inte mindre än fem mål, varav ett miljömål och fyra mål enligt plan- och bygglagen. Byråns jurister strävar...

läs mer

Företagssponsor för Wayo Wayo Kibra

Vi på Mark- & Miljörättsbyrån brinner extra mycket för barn som är särskilt utsatta. Därför har vi valt att vara företagssponsor för organisationen Wayo Wayo Kibra, som stöttar barn och ungdomar i slumområdet Kibera, utanför Nairobi i Kenya. Byrån har under året...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt