Samarbete med Miljöjuristbyrån KSG AB

Vi på Mark- & Miljörättsbyrån är mycket glada av att ha inlett ett professionellt samarbete med Kristina Ståhl-Gustafsson, vid Miljöjuristbyrån KSG AB. Kristina Ståhl-Gustafsson har en juris kandidatexamen med fördjupade studier inom miljökunskap,...

läs mer

Får bifall hos regeringen

Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare hos regeringen, där regeringen har upphävt Länsstyrelsens i Hallands län beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun och återförvisat ärendet till länsstyrelsen för förnyad...

läs mer

Får prövningstillstånd i PBL-mål i Svea hovrätt

Mark- & Miljörättsbyrån leder vägen genom att få prövningstillstånd i ett komplicerat plan- och byggmål rörande detaljplaneläggning. Mark- & Miljörättsbyrån företräder i målet de kommunala intressena att få exploatera ett strandskyddat område för bostadsändamål....

läs mer

Välkomnar legal trainee Isak Grönlund

Vi välkomnar varmt Isak Grönlund, som har anslutit sig till vårt team! Isak kommer den närmsta tiden att tjänstgöra som legal trainee, samtidigt som han vid sidan av arbetet kommer att skriva sitt examensarbete i miljörätt. Isak Grönlund befinner sig för närvarande i...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt