Får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- & Miljörättsbyrån har under april-maj månader åstadkommit meddelat prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i inte mindre än fem mål, varav ett miljömål och fyra mål enligt plan- och bygglagen. Byråns jurister strävar ständigt efter...

läs mer

Välkomnar jur. kand. Erik Stark

Mark- & Miljörättsbyrån välkomnar varmt jur. kand. Erik Stark, som har anslutit sig till vårt team. Erik Stark kommer närmast från ett par års arbete vid en kommunal lantmäterimyndighet, där han har arbetat med samtliga ärendetyper och deltagit som företrädare för...

läs mer

Företagssponsor för Wayo Wayo Kibra

Vi på Mark- & Miljörättsbyrån brinner extra mycket för barn som är särskilt utsatta. Därför har vi valt att vara företagssponsor för organisationen Wayo Wayo Kibra, som stöttar barn och ungdomar i slumområdet Kibera, utanför Nairobi i Kenya. Byrån har under året...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt