Får prövningstillstånd och beviljas inhibition

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd samt bifallit klagandenas begäran om att meddela inhibition i ett mål rörande bygglov för uppförande av fyra flerbostadshus i Lysekils kommun. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån...

läs mer

Intervju med advokat Giedre Jirvell i Land Lantbruk

Advokat Giedre Jirvell uttalar sig om utvidgat strandskydd i tidningen Land Lantbruk. – Det utvidgade strandskyddet är den största egendomsinskränkningen i den moderna rättshistorian i Sverige. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd i miljöbalken där du nekas...

läs mer

Stolt sponsor av Fågelcentralen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är en stolt sponsor av Fågelcentralen! Vi är glada över att kunna bidra till att Fågelcentralen kan fortsätta sitt fantastiska rehabiliteringsarbete för Sveriges vilda fåglar. Var med och bidra du också, alla bidrag...

läs mer

Advokat Giedre Jirvell intervjuas i media

Advokat Giedre Jirvell intervjuas i media med anledning av att hon framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare i Högsta förvaltningsdomstolen avseende upphävandet av utvidgat strandskydd för Karlskrona kommun. Sydöstran intervjuar advokat Giedre Jirvell om...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt