Kommande lättnader i reglerna om strandskydd

Vilka lättnader i strandskyddet kan man förvänta sig till följd av att Utredningen om översyn av strandskydd (Dir. 2019:41) ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 30 november 2020? Indelning i hög och låg skyddsnivå Det kan tänkas att utredningen kommer...

läs mer

Nya regler om strandskydd

I juli 2019 tillsatte regeringen en statlig offentlig utredning med uppgift att se över gällande regelverk om strandskydd. Utredningen ska redovisa sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020. Vad ska utredningen utreda och när kan utredningens...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt