Remissyttrande om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån, specialist inom miljörätt, har avgett ett remissyttrande om Miljödepartementets promemoria med utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen.   [video width="1280" height="720"...

läs mer

Remissyttrande angående ny strandskyddslagstiftning

Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har avgett ett remissyttrande om Strandskyddsutredningens betänkande "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd" (SOU2020:78). I remissvaret uppmärksammas regeringen kring...

läs mer

Bifall i MÖD – brygga i strandskyddat område

Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt företrätt ett antal fastighetsägare i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som har bifallit sakägarnas talan i frågan om brygga i strandskyddat område. Föreläggandet...

läs mer

Bifall i MÖD – bygglov

Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt företrätt ett antal fastighetsägare i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som har bifallit klagandenas talan i dess helhet. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt