Bifall hos regeringen – utvidgat strandskydd

Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare i ärendet om utvidgat strandskydd för Tjörns kommun. [video width="3840" height="2160"...

läs mer

Kommande lättnader i reglerna om strandskydd

Vilka lättnader i strandskyddet kan man förvänta sig till följd av att Utredningen om översyn av strandskydd (Dir. 2019:41) ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 30 november 2020? Indelning i hög och låg skyddsnivå Det kan tänkas att utredningen kommer...

läs mer

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt