Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare i ärendet om utvidgat strandskydd för Tjörns kommun.

 

Regeringen har beslutat att delvis upphäva Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om utvidgat strandskydd för Tjörns kommun. Regeringen har bedömt att varken tidigare eller nu gällande bestämmelser ger länsstyrelsen möjlighet att i dag upphäva sitt 1999 års beslut i den del det avser upphävande av strandskydd. Regeringen har vidare konstaterat att länsstyrelsen saknar möjlighet att besluta om att införa generellt strandskydd eller att utvidga ett strandskyddsområde inom 100 meter från samma områdets strandlinje, likt regeringens beslut i samma fråga 2016.

 

Kontakt