Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd samt bifallit klagandenas begäran om att meddela inhibition i ett mål rörande bygglov för uppförande av fyra flerbostadshus i Lysekils kommun. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån företräder den klagande sidan och ser med spänning fram emot utgången i målet.

Mark- och miljööverdomstolen förväntas klargöra om det var korrekt av nämnden och mark- och miljödomstolen att bortse från planens syfte och beskrivning, när det saknas tydliga planbestämmelser i övrigt, samt om det var korrekt att, såsom nämnden och mark- och miljödomstolen har gjort, meddela bygglov för uppförande av ”flerbostadshus” bestående av 28 bostadsenheter när det i planens syfte och beskrivning återges 10 stycken ”gruppbyggda småhus” alternativt ”enskilt byggda villor”.

Prövningstillstånd miljörätt advokat

Kontakt