Advokat Giedre Jirvell uttalar sig om utvidgat strandskydd i tidningen Land Lantbruk.

– Det utvidgade strandskyddet är den största egendomsinskränkningen i den moderna rättshistorian i Sverige. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd i miljöbalken där du nekas ersättning för rådighetsinskränkning, säger Giedre Jirvell.

Hela intervjun återfinns på Land Lantbruks hemsida.

Miljörätt, Fastighetsrätt, Advokatbyrå

Kontakt