Advokat Giedre Jirvell intervjuas i media med anledning av att hon framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare i Högsta förvaltningsdomstolen avseende upphävandet av utvidgat strandskydd för Karlskrona kommun.

Sydöstran intervjuar advokat Giedre Jirvell om upphävandet av utvidgat strandskydd för Karlskrona kommun.

”För det första har länsstyrelsen inte gjort någon intresseavvägning i de enskilda fallen, och för det andra har de drabbade markägarna inte erbjudits kompensation för inskränkningen, säger Giedre Jirvell.”

Blekinge Läns Tidning intervjuar advokat Giedre Jirvell i en artikel rörande utvidgat strandskydd.

”Som jag ser det har fastighetsägarna drabbats på tre sätt. De har inte fått beslutet korrekt delgivet. Länsstyrelsen har inte gjort någon proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet, som krävs enligt praxis från Europadomstolen, samt inte fått kompensation för den rådighetsinskränkning, som beslutet om utvidgat strandskydd innebär, säger advokat Giedre Jirvell.

”Det som är upprörande med det utvidgade strandskyddet från 100 meter till 300 meter är att staten gör inskränkningar i tusentals fastighetsägares rätt till den egna marken utan att de får någon ersättning. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd, där markägare inte får ersättning.”

Hela artiklar finns att läsa på respektive tidnings webbplats.

Kontakt