Grundaren av Mark- & Miljörättsbyrån, jur.kand. Giedre Jirvell, har den 13 juni 2019 beviljats inträde som medlem i Sveriges advokatsamfund. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är under namnändring hos Bolagsverket och kommer att i närtid omvandlas till advokatbyrå.

Giedre Jirvell

Kontakt