Vi välkomnar varmt Lisa Hammarlund, som har anslutit sig till vårt team. Lisa Hammarlund studerar juridik vid Lunds universitet och läser för närvarande en fördjupningskurs i internationell miljörätt. Lisa har ett särskilt intresse för naturskydd, efterbehandling av förorenade områden och gränsöverskridande miljöskador. För att bredda sin kompetens har hon fördjupat sig dels inom företags miljö- och samhällsansvar vid Queen’s University Belfast, dels inom miljöpolitik vid Göteborgs universitet. Hon har praktisk erfarenhet från sitt arbete som sommarnotarie vid Göteborgs tingsrätt och som juridisk informatör på Juristjouren i Lund.

Som legal intern ingår Lisa Hammarlund i byråns mark- och miljörättsgrupp och assisterar de verksamma juristerna i mål och ärenden inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Kontakt