Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har under april-maj månader åstadkommit meddelat prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i inte mindre än fem mål, varav ett miljömål och fyra mål enligt plan- och bygglagen. Byråns jurister strävar ständigt efter att bidra till praxisutveckling genom sitt medverkande som ombud i prövningsinstanser.

Prövningstillstånf

Kontakt