Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån välkomnar varmt jur. kand. Erik Stark, som har anslutit sig till vårt team.

Erik Stark

Erik Stark kommer närmast från ett par års arbete vid en kommunal lantmäterimyndighet, där han har arbetat med samtliga ärendetyper och deltagit som företrädare för myndigheten vid framtagandet av kommunala detaljplaner. Han har ett särskilt intresse för allmän och speciell fastighetsrätt. Närmast hjärtat ligger frågor som rör kommunal planering, enskilda vägar, intrång samt samfälligheter och olika rättigheter. Erik Stark har en juristexamen från Umeå universitet där han fördjupade sig inom förändrad markanvändning och markexploatering. Han har författat ett examensarbete inom speciell fastighetsrätt och allmän rättslära med fokus på lantmäterimyndighetens hantering av prisuppgifter. Som jurist ingår Erik Stark i byråns mark- och miljörättsgrupp och är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Kontakt