Vi välkomnar varmt Andrea Hansen, som har anslutit sig till vårt team. Andrea kommer den närmaste tiden att tjänstgöra som legal intern på byrån. Andrea Hansen läser just nu termin 8 på juristprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg. Vid sidan av sitt arbete läser hon för närvarande en fördjupningskurs i förvaltningsprocessrätt, och har tidigare fördjupat sig inom ersättningsrätt, börsrätt och miljörätt. Andrea har ett särskilt intresse för de intresseavvägningar som görs på miljörättens område, exempelvis vid tillståndsprövningar, samt frågor som rör biologisk mångfald.
Som legal intern ingår Andrea Hansen i byråns mark- och miljörättsgrupp och assisterar de verksamma juristerna i mål och ärenden inom byråns samtliga verksamhetsområden.
Andrea Hansen miljörätt
Kontakt