När vi grundade Mark- & Miljörättsbyrån tänkte vi annorlunda.
Nu, fem år senare, tänker vi fortfarande likadant!

Vi har haft modet att starta byrån utan någon egentlig erfarenhet från advokatbranschen. Vi har alltid gått vår egen väg och inte sneglat på konkurrenterna. Vi har dessutom haft, och har fortfarande, en helt säregen uppfattning om vår bransch. Vi ser på andra byråer som våra kollegor, snarare än någon att jämföra sig med. Detta synsätt har möjliggjort att vi har kunnat staka ut vårt unika arbetssätt och arbeta utifrån våra egna värderingar och visioner.

Vårt dagliga motto har varit att uppnå en positiv förändring för klienterna genom att bidra till rättsutvecklingen, med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Att vi sedan haft roligt på jobbet och fått mycket glädje av våra klientrelationer är vi oerhört tacksamma för.

Mark- & Miljörättsbyrån har på fem år vuxit från ett enmansbolag till sex jurister, en verkställande direktör och en juridisk konsult, dessutom söker vi ständigt flera erfarna jurister. Från att ha startat vår verksamhet i Göteborg, finns vi numera även i Stockholm och Malmö. Vi har dessutom ansökt om inträde i Sveriges advokatsamfund, och ser mycket fram emot inträdet.

Strand

Kontakt