”Idén om att grunda Mark- & Miljörättsbyrån kom i skålande stund på nyårsafton 2013. Där och då bestämde jag mig för att starta egen verksamhet, efter att i flera år ha arbetat med mark- och miljörätt såväl på nationell som global nivå. Åren på Miljödepartementet, EU:s rådsarbetsgrupper och FN-kommittéer var otroligt lärorika och givande, men jag hade också en längtan efter något annorlunda, genuint och personligt.

Under min tid på Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt fick jag insikten om att det inte alltid är den som har de rätta förutsättningarna som vinner, utan snarare den som är skicklig på argumentationsteknik och den som lyckas förankra sin sak i prejudicerande rättspraxis och bevisning.

Just där och då, bestämde jag mig för att byta perspektiv och satsa på det som ligger mig varmast om hjärtat – människorna, egendomsskyddet, rättssäkerheten samt rätten till en rättvis rättegång. Min önskan var således att proportionalitet och de enskildas grundläggande fri-och rättigheter skulle få en större plats vid domstolsprövningen.

Så här fem år senare känns det roligt att blicka tillbaka och minnas alla de möten och samtal, som på ett personligt plan har berikat mitt liv, alla de mål som klienterna velat uppnå och som vi haft glädjen i att kunna förverkliga. Också att man har kunnat stå stadigt med bägge fötterna på jorden när det har blåst som mest, såsom under domstolsförhandlingar i högsta instans, och alla de glädjetårar och tack-hälsningar som vi genom åren har fått av våra klienter.

Det är något alldeles speciellt med att gå in i yrkesrollen som ombud. Man får förtroende av människor som befinner sig i svåra livssituationer, man får vara med om människors liv på nära håll, och med lite tur, hjälpa dem att vinna bifall i prövningsinstanserna. Många gånger har det därför varit svårt att skiljas från ärendena, när de väl avslutats, då människorna fått en egen, alldeles speciell, plats i ens hjärta. Anledningen till byråns framgångsresa beror nog lika mycket på vår breda kompetens inom området, som att vi alltid lägger en stor portion av empati och personligt engagemang i vårt dagliga arbete. För i slutändan, vad har all den tid vi tillbringar på våra jobb för värde, om det inte görs med glädje och kärlek?”

Giedre Jirvell
Grundare av Mark- & Miljörättsbyrån

Giedre Jirvell 3

Kontakt