Vi på Mark- & Miljörättsbyrån är mycket glada av att ha inlett ett professionellt samarbete med Kristina Ståhl-Gustafsson, vid Miljöjuristbyrån KSG AB. Kristina Ståhl-Gustafsson har en juris kandidatexamen med fördjupade studier inom miljökunskap, miljöledning, vatten-, luft- samt naturvård. Hon har i över 20 år arbetat med miljöjuridik och allmän miljörådgivning till en rad olika verksamheter. Kristina arbetar även med frågor inom fastighets-, mark- och byggområdet.

Genom vårt samarbete anlitar Mark- & Miljörättsbyrån i Sverige AB Kristina Ståhl-Gustafsson som senior konsult för upprättande av rättsutlåtanden och inlagor i våra uppdrag, samt vid behov för deltagande i möten och domstolsförhandlingar. Kristina anlitas även kontinuerligt för skräddarsydda utbildningar i miljörätt.

Kontakt