Mark- & Miljörättsbyrån leder vägen genom att få prövningstillstånd i ett komplicerat plan- och byggmål rörande detaljplaneläggning. Mark- & Miljörättsbyrån företräder i målet de kommunala intressena att få exploatera ett strandskyddat område för bostadsändamål.

Kontakt